MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 54693

  HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM HİZMETLERİ

 

» TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun eğitim ve danışmanlık

» Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

» Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

» Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

» İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

» 4400 numaralı "Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardı"na uygun olarak inceleme hizmetleri

» Hukuk Müşavirliği (www.keskinalptekin.com)